FTX

Ventilation

Pointing
ftx-aggregat-service

Håll Ditt Miljö Friskt och Luftigt med FTX Ventilation:

Det mest kompletta FTX ventilations systemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX system med värmeåtervinning. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeväxlare, detta system ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt ventilationssystem. Förkortningen FTX-står för från- och tilluftssystem med värmeväxlaren. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilering med god värmeekonomi och låga underhållskostnader. Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går genom FTX-aggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlaren kan man föra över större delen av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som kommer in i rummen är uppvärmd till 18-19 grader. Fördelen ligger främst i att den tillförda friska luften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. Aggregatet passar även på att filtrera luften, dels för fläktarnas och värmeväxlarens skull, men framför allt för att förbättra inomhusluften och föra bort skadliga partiklar i inomhusluften, det är mycket effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i bostadens luft. Men även den skadliga fukten som finns i inomhusluften förs effektivt bort och ut ur bostaden.

FTX–Ventilation med roterande värmeväxlare och EC-fläktar

FTXfirstSec

Fördelar med FTX-ventilation

 • Återvinning av värmen i ventilationen.
 • Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt.
 • Luftutbytet blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.
 • Ventilationen fungerar även om man öppnar ett fönster.
 • Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras.
 • Filtrerad tilluft.
 • Bara ett tilluftsfilter som byts ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
 • Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.
 • Lägre undertryck i huset gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända braskaminen.
Girl direction-1 1

Få ett gratis prisförslag!

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventileringskonsulterna kontakta dig.

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  Rectangle 4 (3)

  Spara massor av energi och el!

  Med dagens energipriser (alldeles för dyr el) och ovissheten kring den framtida utvecklingen är det dags att ta ventilationsfrågan på större allvar. Installerar du ett FTX-aggregat med den senaste tekniken kan du göra besparingar på mer än 50% på din elräkning! Med hjälp av de nya moderna och energieffektiva EC-fläktarna som sitter i våra senaste FTX aggregat, så minskar du din elförbrukning. I de här tiderna när elpriset bara stiger, så är det smart att se över ventilationssystemet i bostaden.

  Sänk din elförbrukning!

  Vi hjälper dig med energieffektiva ventilationssystem med den senaste tekniken EC-fläktar som drar cirka 50% mindre el än dina äldre ventilationsfläktar. FTX-ventilation, mekanisk frånluft, Alliance fläkt, kanalfläkt, takfläkt samt kryddhyllefläkt. Frånluftsventilation genom EC-fläkt på vinden eller taket.

  img
  image 1
  upp till

  20% rabatt

  FTX aggregat och installation

  Våra nya FTX-aggregat har blivit en riktig storsäljare, kanske för att de är gjorda med den senaste miljövänliga tekniken och har högre luftflöden samt mycket tystare och användarvänliga. Dessutom med en mycket energieffektiv värmeväxlare.

  Vad säger forskningen om FTX ventilation?

  Sambandet mellan dåligt fungerande ventilering och luftburna sjukdomar som allergier och astma är tydliga enligt Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers. Alla forskare är överens, säger Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. Han säger vidare att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet. I fuktiga miljöer kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, detta leder till att gasformiga ämnen avges till luften. Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö och leder väldigt ofta till allergier och astma. Det är även en grogrund och väldigt gynnsamt för mikrobiell tillväxt, röta och mögelskador är inte ovanligt i fuktig miljö. Att sanera den här typen av skador är dyrt och onödigt, när det går att avhjälpa genom en bra ventilation och luftväxling. Med ett modernt och bra FTX-aggregat med den senaste tekniken och ordentlig luftväxling kan du dessutom halvera risken att ditt barn får sjukdomar, allergi och astma. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Ett bra och energieffektivt ventilationsaggregat med nya FTX tekniken minskar definitivt mängden skadliga partiklar som finns i inomhusluften, vilket minskar risken för luftburna sjukdomar och allergier.

  10
  13

  Hur monteras ett FTX aggregat?

  När du investerar i ett nytt energieffektivt FTX-aggregat kopplas det in till ditt befintliga kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny och uppvärmd frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den aggregatets roterande värmeväxlarens som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi och el samtidigt som du får bättre inomhusluft. Balanserad FTX-ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare få rörliga delar är det låga service- och underhållskostnader, vilket snabbt ger dig pengarna tillbaka. Studier visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år. En investering som alla fastighetsägare borde göra. Om inte för lönsamheten så för hälsans skull. Med ett nytt modernt FTX-aggregat återvinner du mer än 80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 7000-9000 kWh på året för en normalstor villa, radhus eller lägenhet. En annan viktig parameter är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. FTX-ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden

  Smart värmeåtervinning med roterande värmeväxlare

  Frånluften (den gamla dåliga luften) leds ut ur bostaden via ventilationskanaler till FTX-aggregatet och därefter ut. Frånluften sugs ut från de delar av bostaden som har högst andel dålig och fuktig luft, det är skadliga partiklar för luftkvaliteten, luften sugs ut från toalett, kök och badrum. Frånluften leds sedan in i aggregatet till den inbyggda roterande värmeväxlaren som återvinner värmeenergin med mer än 80%. Sedan passerar luften frånluftsfläkten i aggregatet och blåses ut ur bostaden genom kanalen som leder ut ur huset. Samtidigt sugs frisk och kall luft utifrån in i aggregatet och den roterande värmeväxlaren och passerar genom väldigt effektiva filter som avlägsnar skadliga partiklar. Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas nu i bostaden via tilluftskanal erna och dess ventiler som kallas för don.

  12
  11

  Fördelar med FTX-ventilation

  • Återvinning av värmen i FTX aggregatet.
  • Värmeåtervinning även om ditt uppvärmningssystem är avstängt.
  • Luftväxlingen blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.
  • Ventilationen fungerar bra, även om man öppnar ett fönster.
  • Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras.
  • Filtrerad och uppvärmd luft tillförs.
  • Bara ett tilluftsfilter som man byter ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
  • Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder, man rengör kanalerna med jämna mellanrum.
  • Med ett FTX-system får man rätt undertryck i huset, vilket gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända öppen spis eller braskamin.

  Hur kan en bra ventilering påverka min energikostnad, elräkning?

  En bra ventilering med den senaste FTX-tekniken kan minska din energikostnad på olika sätt. Till att börja med kan en bra ventilering hjälpa till att göra att ditt inomhusklimat håller sig konstant, vilket gör att du inte behöver använda lika mycket energi för att hålla temperaturen på en bra nivå. I den nya tekniken används EC fläktar som drar 50% mindre el än de äldre ventilationsfläktarna. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. En bra ventilation kan också hjälpa till att förbättra luftkvaliteten inomhus, vilket kan minska risken för allergiska reaktioner och andningsbesvär, vilket ofta leder till färre medicinska kostnader. Förutom att hjälpa till att hålla luftkvaliteten och temperaturen konstant kan en bra luftväxling också minska luftfuktigheten inomhus, vilket kan minska risken för mögel och andra skadliga bakterier och mikroorganismer. Eftersom detta kan leda till lägre fuktighetsrelaterade skador kan det också minska risken för reparationskostnader. Slutligen kan en bra ventilering även minska mängden skadliga partiklar som finns i luften, vilket kan minska risken för luftburna sjukdomar och allergier. Företaget har utvecklat och valt ut ett brett utbud av ventilationsprodukter som är skräddarsydda för att möta kundernas specifika behov och krav. Har också valt ut och varit med och utvecklat ett av marknadens mest avancerade ventilationssystem som är energieffektiva, säkra och miljövänliga.

  14

  Ditt trygga val

  Vi är ett stabilt företag med över 40 års erfarenhet och jobbar med alla typer av ventilering och luftbehandling. Vi erbjuder dig ett säkert val när det gäller att hantera ventilationen i ditt hem. Arbetsmetoderna bygger på de senaste vetenskapliga principerna och vi har utvecklat ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa till att hantera luftkvaliteten och luftväxlingen i ditt hem. Tjänsterna inkluderar felsökning, fläktkontroll, ventilering, FTX aggregat och även luftbehandlingstekniker såsom luftfiltrering, filteravtal, men även bekämpa fukt- och mögelproblem med hjälp av den senaste tekniken. Vi använder självklart den nya moderna tekniken med EC-fläktar, takfläktar och kryddhyllefläktar för att hantera luftkvaliteten i ditt hem. Våra välutbildade ventilationstekniker hjälper dig förstå hur du bäst hanterar luftkvaliteten och luftväxlingen i ditt hem. Dessutom har företaget en hel del olika produkter som du kan använda för att bäst kunna hantera luftbehandling och ventilering i ditt hem.

  Företaget erbjuder tjänster som installation, felsökning och underhåll av FTX aggregat. Vi har erfarenhet av mängder av olika system och installationer. Våra certifierade och duktiga tekniker kan hjälpa dig att installera, felsöka, underhålla och reparera ditt FTX-system så att det fungerar optimalt. De hjälper dig att felsöka och lämna åtgärdsförslag, lösa eventuella problem som du kan stöta på. Målet är att säkerställa att du har ett driftsäkert och optimalt FTX-system som fungerar som det ska. Med ett team av erfarna och tekniker som är specialiserade på FTX-ventilation och som kan hjälpa dig snabbt och smidigt. Vi är specialister på att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska, oavsett om det gäller ett nytt eller ett befintligt och äldre ventilationssystem. Kunskapen och erfarenheten finns för att hjälpa dig med att underhålla, felsöka och installera alla typer av system, aggregat och fläktar, såsom mekanisk frånluft, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

  Vi erbjuder en helhetslösning från design till installation, felsökning och service för att säkerställa att systemet fungerar optimalt. Produkterna är även testade och certifierade vid internationella tester för att säkerställa att de uppfyller högsta möjliga kvalitet. Med hjälp av lång erfarenhet och kompetens kan vi på företaget också hjälpa våra kunder att säkert och effektivt anpassa ventilationen till specifika behov och miljö.

  Hos oss hittar du allt som behövs för ett komplett FTX-system med överlägsen värmeåtervinning, svensktillverkade ventilationsaggregat från välkända tillverkare som Acetec, Systemair, FläktWoods, Swegon, Östberg och Komfovent. Vi har ersättningssystem till de äldre aggregaten som till exempel Husqvarna LV6. Detta till väldigt konkurrenskraftiga priser och bra garantier. Vi hjälper dig att byta till den energieffektiva och miljövänliga FTX-tekniken. Svensktillverkade FTX aggregat som är perfekta för ventilering i villor, andra typer av bostäder och kontor, samt andra arbetsplatser. När du installerar ett nytt FTX aggregat hjälper du till att få fart på omställningen till ett hållbart samhälle genom att skapa bostäder som är riktigt klimatanpassade.

  Bättre hälsa och lägre elkostnad!

  ventilering håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. FTX-luftväxling slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden.

  Rectangle 8
  young-girl-t-shirt-jeans

  Vill du spara el?

  Våra nya och energieffektiva FTX aggregat drar cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65 l/s. Det är bara snäppet mer än en gammaldags glödlampa. Med energin höjer FTX-systemets värmeväxlare tilluftens temperatur med 38 °C, från -20 °C till +18 °C. Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas sedan i bostaden via tilluftskanaler och ventiler som kallas don.