FTX

Ventilation

Pointing
ftx-aggregat-service

Friskare Inomhusluft och Sänkta Energiräkningar med FTX Ventilation Stockholm från FTX Ventilation AB

Välkommen till FTX Ventilation AB, din specialist på FTX-ventilation för alla typer av fastigheter!

Vi erbjuder modern och energieffektiv FTX ventilation Stockholm som ger dig friskare luft att andas inomhus, samtidigt som du sparar pengar på uppvärmningskostnader. Oavsett om du har en villa, lägenhet, kontor eller restaurang kan vi hjälpa dig att skapa ett behagligare och hälsosammare inneklimat.

FTX–Ventilation med roterande värmeväxlare och EC-fläktar

FTXfirstSec

Fördelar med FTX-ventilation

Vad är FTX-ventilation?

FTX står för Frånluft-Tilluft-Värmeväxling. Systemet fungerar genom att ta bort den använda luften ur din fastighet och ersätta den med frisk utomhusluft. Innan den nya luften kommer in värms den upp med hjälp av den varma frånluften som tas ut. På så sätt återvinner du värmeenergi och slipper betala lika mycket för uppvärmning. FTX-systemet är energieffektivt och bidrar till lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader för uppvärmning. Det minskar också behovet av att använda fossila bränslen och därmed negativa miljöpåverkan.


Genom att använda FTX-system kan du behålla en god luftkvalitet i din fastighet samtidigt som du minskar din energiförbrukning. Det är en smart och hållbar lösning för att värma upp din fastighet, samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. 

Girl direction-1 1

Hur fungerar ett FTX-system!

Hur fungerar ett FTX-system? Ett FTX-system är ett ventilationssystem med värmeåtervinning som fungerar genom att ta till- och frånluft genom ett aggregat med en värmeväxlare. Den frånluft som ventileras ut använder energin för att värma upp den nya friska luften som strömmar in. Denna process gör FTX-systemet mycket energieffektivt och bidrar till att spara energi och kostnader för uppvärmningen.

Ett FTX-aggregat är vanligt i bland annat villor och fungerar genom att ha en värmepump som tar tillvara på värmen i luften. Eftersom aggregatet är fläktstyrt kan man ha full kontroll över luftomsättningen och därmed även ventilationen. Genom att ha värmeväxlare och filter i installationen säkerställs att inomhusluften blir ren och frisk.

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  Rectangle 4 (3)

  FTX System ger rent inomhusklimat och minimala värmeförluster.

  Genom att använda ett ventilationssystem kan man effektivt skapa ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som man minimerar värmeförlusterna. En ftx-installation innebär att man har ett fläktstyrt till- och frånluftssystem där man använder energin i frånluften för att värma upp frånluftsvärmepumpen. Genom att ha full kontroll över mängden luft som cirkulerar i huset kan man säkerställa att man har ett effektivt och energisnålt mekaniskt aggregat för värmesystemet. Perfekt för de som bor i äldre hus och vill ha en modern och energieffektiv lösning för sitt inomhusklimat.

  Fördelar med FTX-ventilation:

  • Friskare inomhusluft: FTX ventilation minskar risken för fuktproblem, mögelbildning och dålig luftkvalitet. Du får ett hälsosammare hem eller arbetsplats med renare luft att andas.
  • Energibesparing: FTX-systemet återvinner upp till 85% av värmen ur frånluften, vilket ger lägre uppvärmningskostnader året runt.
  • Förbättrad komfort: FTX-ventilation ger ett jämnare inomhusklimat med behaglig temperatur och luftfuktighet året om.
  • Minskat buller: FTX-system dämpar ljud utifrån och förbättrar ljudmiljön inomhus.

  Miljövänligare hem: Genom att spara energi bidrar FTX-ventilation till en lägre miljöpåverkan. Ökad säkerhet: FTX-ventilation minskar risken för brand och spridning av brandrök genom att reglera luftflödet och hålla rökgaser borta från invånarna.
  Lägre underhållskostnader: Genom att minska fukt- och mögelbildning minskar risken för dyra reparationer och underhåll av byggnaden.
  Bättre inomhusmiljö: FTX-system filtrerar bort partiklar och allergener från luften, vilket leder till en bättre luftkvalitet och minskad risk för allergiska reaktioner och andningssvårigheter.
  Ökad produktivitet: En bättre inomhusmiljö med jämnare temperatur och luftfuktighet kan bidra till ökad komfort och välbefinnande, vilket i sin tur kan öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  Ökad fastighetsvärde: Ett hus eller en fastighet med ett effektivt och energieffektivt ventilationssystem kan öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare.

  img
  image 1
  upp till

  20% rabatt

  FTX Ventilation AB - Din Trygga Partner

  FTX Ventilation AB har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom FTX-ventilation. Vi erbjuder:

  • Skräddarsydda lösningar: Oavsett storlek och typ av fastighet hjälper vi dig hitta rätt FTX-system för dina behov.
  • Kvalitetsprodukt installation: Vi samarbetar endast med ledande tillverkare av FTX-aggregat och tillbehör till installationen.
  • Professionell installation: Våra certifierade installatörer säkerställer en korrekt och effektiv installation av ditt FTX-system.

  Service och underhåll: Vi erbjuder regelbunden service och underhåll för att ditt FTX-system ska fungera optimalt under många år.

  Kontakta oss idag för ett gratis erbjudande!

  Är du intresserad av att förbättra luftkvaliteten och sänka energikostnaderna i din fastighet? Kontakta oss på FTX Ventilation AB idag för gratis offert och rådgivning. Vi hjälper dig att skapa en hälsosammare och mer energieffektiv inomhusmiljö!

  10
  13

  Besök även våra andra sidor för mer information:

  • Tjänster: Läs mer om våra tjänster inom FTX-ventilation för olika fastighetstyper.
  • Produkter: Få information om de olika FTX-aggregat och tillbehör vi erbjuder.
  • Fördelar: Djupdykning i fördelarna med FTX-ventilation för hälsa, ekonomi och miljö.
  • Referens: Se exempel på lyckade FTX-installationer vi genomfört.

  FTX Ventilation AB – För friskare luft och lägre energikostnader!

  Smart värmeåtervinning med roterande värmeväxlare

  Frånluften (den gamla dåliga luften) leds ut ur bostaden via ventilationskanaler till FTX-aggregatet och därefter ut. Frånluften sugs ut från de delar av bostaden som har högst andel dålig och fuktig luft, det är skadliga partiklar för luftkvaliteten, luften sugs ut från toalett, kök och badrum. Frånluften leds sedan in i aggregatet till den inbyggda roterande värmeväxlaren som återvinner värmeenergin med mer än 80%. Sedan passerar luften frånluftsfläkten i aggregatet och blåses ut ur bostaden genom kanalen som leder ut ur huset. Samtidigt sugs frisk och kall luft utifrån in i aggregatet och den roterande värmeväxlaren och passerar genom väldigt effektiva filter som avlägsnar skadliga partiklar. Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas nu i bostaden via tilluftskanal erna och dess ventiler som kallas för don.

  12
  11

  Fördelar med FTX-ventilation

  • Återvinning av värmen i FTX aggregatet.
  • Värmeåtervinning även om ditt uppvärmningssystem är avstängt.
  • Luftväxlingen blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.
  • Ventilationen fungerar bra, även om man öppnar ett fönster.
  • Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras.
  • Filtrerad och uppvärmd luft tillförs.
  • Bara ett tilluftsfilter som man byter ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
  • Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder, man rengör kanalerna med jämna mellanrum.
  • Med ett FTX-system får man rätt undertryck i huset, vilket gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända öppen spis eller braskamin.